Nova Vision
Investments

Echipa

Dana Jeaninne Lazăr,

Președinte Director General – Jurist – Interimar Administrator risc

Activează în domeniul administrării investițiilor din anul 1995. În prezent ocupă funcția de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al societății, având o vastă experiență managerială, dobândită ca urmare a deținerii funcției de membru al consiliului de administrație în cadrul unei societăți listate la Bursa de Valori București.

Andrei Negulescu,

Membru al Consiliului de Administrație – Economist

Activează în domeniul administrării investițiilor și serviciilor de investiții financiare din anul 2001, desfășurând activități profesionale în cadrul unor societăți de administrare a investițiilor și societăți de servicii de investiții financiare din România, având atât atribuții de coordonare cât și în ce privește supravegherea respectării prevederilor legale în domeniul pieței de capital.

Lucian Drăgan,

Membru al Consiliului de Administrație – Economist

Activează în domeniul financiar – bancar din anul 1999, desfășurând activități profesionale în cadrul unor societăți bancare autorizate de BNR, având atât atribuții de coordonare a departamentului de conformitate cât și atribuții în ce privește activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și combaterea finanțării terorismului în cadrul instituției bancare.

Gabriela Ivan,

Director General Adjunct – Economist – Interimar Ofițer conformitate

Activează pe piața de capital din anul 1994, desfășurând activități profesionale în cadrul autorității de supraveghere a pieței de capital și în cadrul unor societăți de servicii de investiții financiare autorizate și având atât atribuții de coordonare, cât și funcții vizând supravegherea respectării prevederilor legale incidente pieței de capital.

Marcel Mitrănuș,

Ofițer Conformitate și Administrator Risc – Matematician

Activează pe piața de capital din anul 2007, desfășurând activități profesionale în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare autorizate (SSIF) și având atât atribuții în domeniul tranzacționării de instrumente financiare, cât și de coordonare, în calitate de Director General Adjunct al respectivei SSIF.

Viorica Căruntu,

Membru al Comitetului de Audit

Informează cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit acesta la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces.
Monitorizează procesul de raportare financiară (semestrială și anuală) şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia.