Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. INTRODUCERE

Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și cerinţelor Legii nr. 190/ 2018 privind privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prezenta Politică de confidențialitate conține informații importante și își propune să explice într-un mod simplu și transparent ce tip de date cu caracter personal colectăm despre dvs., cum le prelucrăm și drepturile dvs. cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale.

Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează modalitatea prin care Nova Vision Investments AFIA S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare ale acestor date;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;
 • durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate;
 • persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

2. CINE SUNTEM NOI

Nova Vision Investments AFIA S.A., societate comercială română, cu sediul social în București, sector 2, Str. Ștefan Greceanu nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15812/1994, având CUI 6204751, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dvs. personale atunci când utilizați site-ul web www.novainvest.ro

Nova Vision Investments AFIA S.A. se ocupă cu administrarea fondurilor de investiții alternative de tip deschis, destinat investitorilor de retail, fiind o societate autorizată de A.S.F și care funcționează în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.novainvest.ro și dobândirea calității de Utilizator, se presupune că ați citit Termenii și condițiile Site-ului și ale prezentei Politici de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal și că vă dați consimțământul pentru a procesa informațiile dvs. personale necesare pentru ca aceste servicii să fie furnizate.

Citiți cu atenție această politică pentru a înțelege practicile noastre de date și modul în care le tratăm. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste practici, nu accesați serviciile furnizate de această platformă.

Dacă după citirea acestui acord în întregul său nu sunteți încă sigur sau aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de email: office@novainvest.ro.

3. PRINCIPII DE PROCESARE

Protejarea și respectarea vieții private este una dintre preocupările noastre constante.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face într-un mod legal, corect și transparent.

Scopul pentru care colectăm datele dvs. personale sunt specificate, explicite și legitime, iar datele dvs. personale nu vor fi prelucrate în continuare într-o manieră care poate fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Vom colecta datele dvs. personale într-o manieră adecvată. Datele personale colectate sunt relevante și limitate la informațiile necesare în scopul prelucrării, exacte și, dacă este necesar, actualizate.

Ne-am angajat să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura ștergerea sau corectarea datelor incorecte.

Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai mare decât cea în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, cu excepția circumstanțelor impuse de lege, în cazul în care păstrarea poate fi necesară și ulterior.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în mod confidențial. Stocarea acestora se va face într-o manieră care să asigure securitatea necesară.

Datele cu caracter personal vor fi partajate terților numai dacă sunt necesare în scopul furnizării de servicii în baza unor acorduri sau în situația în care partajarea este necesară conform actelor normative aplicabile.

Persoanele în cauză au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea și ștergerea, impedimentul sau restricționarea procesării datelor și dreptul la portabilitatea datelor.

4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE

Dacă vizitați site-ul nostru, ne contactați prin completarea și trimiterea unui formular de contact sau vă abonați la newsletter:

 • Informații tehnice, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru conectarea computerului la internet, tipul și versiunea browserului, informațiile de conectare, setarea fusului orar, sistemul de operare și platforma, tipul de dispozitiv pe care îl utilizați sau numărul de telefon mobil utilizat de dispozitiv, informațiile despre rețeaua mobilă, sistemul dvs. de operare mobil, tipul de browser mobil pe care îl utilizați și așa mai departe colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii de utilizare a Cookie-urilor.
 • Numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail dacă ne contactați prin completarea și trimiterea formularului de contact de pe site.
 • Numele, prenumele și adresa de e-mail dacă vă abonați la newsletter și la comunicările de tip marketing.

În situația creării unui cont de utilizator:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de domiciliu/reședință sau altă adresă de contact
 • Data nașterii

5. MARKETING

Aveți opțiunea de a vă abona la newsletter-ul nostru și la comunicările de tip marketing (prin e-mail) pentru a primi informații despre serviciile noastre și articolele publicate în secțiunea de Blog a site-ului. Pentru a vă abona este nevoie să vă exprimați consimțământul expres și liber prin bifarea căsuței corespunzătoare. Pentru a vă putea trimite comunicări de marketing vom avea nevoie de numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail.

Dacă vă răzgândiți, vă puteți dezabona/ retrage oricând consimțământul exprimat pentru a primi astfel de comunicări de tip marketing contactându-ne la adresa de e-mail office@novainvest.ro.

6. SCOPUL PROCESULUI

Scopul nostru principal în colectarea informațiilor personale este să vă oferim o experiență sigură, eficientă și personalizată. Folosim informații personale pentru a crea, dezvolta, opera, livra și îmbunătăți serviciile noastre, în conformitate cu Termenii și condițiile și pentru a crea contul de utilizator al site-ului, pentru a vă identifica ca utilizator și a vă oferi acces la diferitele caracteristici și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

În cazul în care doar accesați site-ul nostru, informațiile personale sunt procesate cu scopul de a oferi o experiență sigură, eficientă și personalizată vizitatorilor.

Datele cu caracter personal transmise cu ocazia completării și trimiterii formularului de contact de pe site sunt procesate în scopul de a vă contacta pentru a răspunde la întrebările adresate.

Dacă vă exprimați consimțământul de a vă abona la newsletter-ul nostru și/ sau alte categorii de comunicări de tip marketing, datele personale furnizate vor fi procesate doar cu scopul de a vă transmite și comunica în modalitățile agreate informații referitoare la serviciile, produsele și articolele noastre.

Informațiile personale furnizate cu ocazia înregistrării contului de utilizator sunt procesate numai în scopul verificării identității, în vederea creării și gestionării contului de utilizator, precum și pentru a asigura comunicarea cu dumneavoastră.

7. BAZĂ JURIDICĂ PENTRU PROCESARE

Operatorul prelucrează informațiile dvs. personale pe bazele prezentate mai jos:

 • Respectând acordul cu dvs. – Avem nevoie de anumite informații personale pentru a furniza serviciile noastre și nu le putem furniza fără aceste informații.
 • Obligații legale – În unele cazuri, avem responsabilitatea legală de a colecta și stoca informațiile dvs. personale.
 • Interese legitime – Uneori colectăm și folosim informațiile dvs. personale, deoarece avem un motiv legitim de a le avea și acest lucru este rezonabil atunci când este echilibrat împotriva dreptului dvs. la confidențialitate.
 • Consimțământ – acceptând această politică de confidențialitate, ne acordați acordul dvs. specific asupra prelucrării datelor efectuate în scopurile detaliate mai sus.

Temeiul legal de prelucrare ale acestor date:

 • Datele cu caracter personal furnizate cu ocazia accesării site-ului, transmiterii formularului de contact de pe site, abonării la newsletter și alte comunicări de tip marketing, precum și pentru înregistrarea contului de utilizator sunt prelucrate în baza consimțământul dumneavoastră prealabil, liber, specific, informat, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.
 • Protejarea intereselor vitale ale unei persoane fizice în temeiul art. 6 alin. (1) lit. d) GDPR sau a intereselor legitime ale operatorului în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

8. DURATA PROCESULUI DE PRELUCRARE ȘI DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră vor fi păstrate pe durata agreată conform acordului dumneavoastră sau permisă de legislația aplicabilă, precum și atâta timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.

În cazul solicitării dumneavoastră, în conformitate cu legislația aplicabilă precum și la expirarea duratei de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării datelor, vom elimina / șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și / sau vom lua măsuri tehnice de anonimizare, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza noastră de date.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 12 de mai jos.

9. Este posibil să dezvăluim și informațiile dvs. personale către terți:

(a) În cazul în care solicitați sau ne dați permisiunea de a face acest lucru.

(b) Persoanelor care pot demonstra că au autoritatea legală să acționeze în numele dumneavoastră.

(c) Personalului angajat și/ sau colaborator al operatorului în scopurile menționate mai sus.

(d) Dacă avem obligația de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive sau din partea Autorității de supraveghere Financiare și, după cum este necesar, pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau pentru a preveni anumite activități ilegale.

(e) Pentru a răspunde oricărei revendicări, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile aparținând unei terțe părți, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

(f) Pentru administrare site-ului (de exemplu, terți furnizori de soluții software pentru găzduirea site-ului, servicii cloud, baze de date, etc).

(e) Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor.

10. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Folosim măsuri adecvate pentru a menține confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și pentru a preveni accesul, utilizarea, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizate.

Nova Vision Investments AFIA S.A., în calitate de societate autorizată de A.S.F. și în conformitate cu   monitorizează continuu riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice pe care le folosește, în conformitate cu Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/ı̂nregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin și pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal, operatorul:

 • A implementat intern proceduri de securitate informatică, pentru ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie compromise sau partajate cu persoane neautorizate.
 • Monitorizează eficacitatea procedurilor de securitate informatică prin aplicarea unui management al riscurilor.
 • Raportează evenimentele de securitate informatică către A.S.F. și către alte organisme cu competențe în domeniu.
 • Auditează sistemele informative utilizate, în conformitate cu normele aplicabile.
 • Realizează procese de instruire a utilizatorilor cu privire la utilizarea sistemelor informatice folosite de operator.
 • Accesul la datele dvs. cu caracter personal le va fi acordat doar acelor angajați ai operatorului care au nevoie de acces în virtutea sarcinilor care le revin și doar cu aplicarea unor metode de securitate (parole și identificator unic, revocarea accesului în situația în care acesta nu mai este necesar, durată de viață scurtă a conexiunilor la distanță etc.).
 • Efectuarea de controale periodice cu privire la sistemele informatice folosite.

Vă rugăm să rețineți că aceste garanții nu se aplică informațiilor pe care alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețelele sociale deținute de terți.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate de personalul sau agenții noștri autorizați numai în măsura în care li se cere, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. personale.

Stocăm datele dvs. personale în medii de operare care folosesc măsuri rezonabile de securitate pentru a preveni accesul neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile personale pe care le furnizați sunt criptate și păstrate pe serverele proprii aparținândNova Vision Investments AFIA S.A și în contul Orange Cloud. Acesta are propria Politică de confidențialitate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal pe care o puteți găsi aici:

Prin exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Politici aferente site-ului, CONFIRMAȚI CĂ SUNTEȚI DE ACORD și CUNOAȘTEȚI  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE aferentă www.novainvest.ro.

Este important pentru dvs. să jucați un rol în menținerea securității și securității datelor dvs. personale. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității pentru orice utilizare a contului.

Dacă sunteți la curent cu orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității cu privire la datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către operator, aveți obligația de a notifica imediat operatorul.

11. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrarea și prelucrarea informațiilor dvs. personale, așa cum s-a descris mai sus, poate necesita transferul unor astfel de date și / sau depozitarea către o destinație din afara țării de reședință către țările din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”), de exemplu, furnizorii de servicii.

Înainte de a transfera datele dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale vor beneficia de o protecție adecvată conform legislației aplicabile.

12. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de acces – aveți posibilitatea de a obține, la cerere, o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de operator, precum și informațiile aferente prelucrării datelor, precum scopul, durata prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise. Totodată, beneficiați de dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de operator.
 • Dreptul la rectificare – dreptul a obține rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate de noi care sunt incorecte sau inexacte, precum și de completare a datelor stocate de noi.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a obține, la cerere, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, precum și în cazul retragerii consimțământului dumneavoastră, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale ale noastre.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor, în cazul în care dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate).
 • Dreptul la opoziție – care vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – care vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce prejudicii în privința dumneavoastră.
 • Dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro, tel.  +40.318.059.211, +40.318.059.212, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator.
 • Dreptul de a vă adresa justiției – persoana vizată are dreptul de a apela la instanțele competente dacă nu este mulțumită de prelucrarea datelor sale personale.

Persoana vizată se bucură de aceste drepturi, indiferent de temeiul legal al procesării datelor sale.

13. DIVERSE

De asemenea, este posibil ca site-ul nostru să conțină linkuri către și de pe site-urile rețelelor partenere, agenților de publicitate și afiliaților noștri. Dacă accesați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate și că nu putem fi responsabili pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale fiecărui site web înainte de a trimite date personale.

Operatorul va răspunde în scris și într-un termen rezonabil solicitărilor scrise persoanelor vizate privind informațiile prelucrării datelor cu caracter personal. Datele de contact ale operatorului sunt:

Nova Vision Investments AFIA S.A.

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J40/15812/1994

Cod Unic de Înregistrare: 6204751

Adresă sediu social: București, sector 2, Str. Ștefan Greceanu nr. 4

Adresă de e-mail: office@novainvest.ro.

Nr. de telefon: 0374 059 008; 0374 059 009.

Nova Vision Investments AFIA S.A. a desenat un Responsabil cu Protecția Datelor, iar persoana desemnată poate fi contactată la adresa de e-mail office@novainvest.ro.

14. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Dacă aducem modificări modului în care gestionăm informațiile dvs. personale, vom actualiza această politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în practicile și politicile noastre în orice moment. Vă rugăm să consultați site-ul nostru în mod regulat pentru a vedea actualizări sau modificări ale politicii noastre de confidențialitate. Toate versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate vor fi disponibile pe site-ul nostru web.