Situații financiare

Integrarea riscurilor legate de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională in cadrul NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.

Declarație privind politicile de diligență cu privire la luarea în considerare a principalelor efecte negative ale deciziilor de investire asupra factorilor de durabilitate

Intocmită în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare.

În prezent, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. nu integrează riscurile legate de durabilitate în procesul decizional din aria investițională și nici nu are în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește FIA administrat.

În măsura în care aceste circumstanțe se vor schimba, inclusiv din perspectiva disponibilitatii datelor de tip ESG raportate de catre emitentii locali de instrumente financiarein care FIA Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) investeste,  NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. va avea în vedere schimbări în ceea ce privește procesul investițional, pentru a include riscurile privind durabilitatea și pentru a avea în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește FIA administrat, cu respectarea normelor UE si nationale in materie, inclusiv a standardelor tehnice de reglementare emise de Comisia Europeana in aplicarea Regulamentelor (UE) nr.2019/2088 si nr. 2020/852.

Această abordare se datorează în principal faptului că, în prezent deținerile istorice din portofoliul FOA sunt reprezentate de acțiuni ale unor emitenți (ELV, TEL, TGN, SNG, SNP), care desfășoară activități ce ar putea avea impact cel puțin din perspectiva desemnării respectivelor investiții ale FOA ca (ne)încadrându-se în categoria investițiilor durabile din punctul de vedere al mediului (art. 2 pct.1, art.3, art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852).

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are o politică de remunerare în concordanță cu cerințele legislației relevante în vigoare (Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative si Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară).

În prezent, politica de remunerare a NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. nu include informații cu privire la modul în care are în vedere integrarea riscurilor de durabilitate, deoarece riscurile cu privire la durabilitate nu sunt integrate in prezent in procesul decizional din aria investitionala in ce priveste FIA administrat, urmând ca acestea sa fie, eventual, avute în vedere conform celor menționate anterior.