Termeni și condiții

1. Preambul

1.1 Site-ul www.novainvest.ro, denumit în continuarea „Site-ul”, este deținut și administrat de Nova Vision Investments AFIA S.A.,  cu următoarele date de identificare:

Cod Unic de Înregistrare: 6204751;
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/15812/1994;
Sediul social: București, sector 2, Str. Ștefan Greceanu nr. 4

1.2. Societatea Nova Vision Investments AFIA S.A este o societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative, care se ocupă cu administrarea fondurilor de investiții alternative de tip deschis.

1.3. Înainte de a utiliza site-ul www.novainvest.ro și serviciile pe care le oferim este necesar să parcurgeți și să respectați prevederile prezenților termeni și condiții.

1.4. Navigarea site-ul echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Utilizator. În situația în care nu sunteți de acord cu orice aspect al prezentei secțiuni de Termeni și condiții, vă rugăm să stopați utilizarea site-ului.

1.5. Site-ul oferă informații cu privire la echipa Nova Vision Investments AFIA S.A., la politicile și procedurile utilizate de Societate, la fondurile de investiții inițiate, la serviciile și activitățile realizate de către aceasta.

1.6. Beneficierea de serviciile noastre prin intermediul site-ului se va putea face doar dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos. Navigarea pe site reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prezenții Termeni și condiții.

1.7 Nova Vision Investments AFIA S.A. are dreptul de a efectua orice modificări ale site-ului, termenilor și condițiilor, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă față de vizitatorii site-ului.

1.8 Orice solicitare cu privire la înțelesul și aplicarea prezenților termeni și condiții, precum și orice reclamații sau sesizări vor putea fi adresate la adresa de e-mail: office@novainvest.ro sau la numerele de telefon 0374 059 008, 0374 059 009.

2. Definiții

2.1  Nova Vision Investments AFIA S.A.  stabilește că termenii enumerați mai jos vor avea următorul sens:

  1. Societatea – Nova Vision Investments AFIA S.A. – societate comercială română, cu sediul social în București, sector 2, Str. Ștefan Greceanu nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15812/1994, având CUI 6204751, având cont deschis la Libra Internet Bank Sucurdala Băneasa IBAN RO16BREL020001225RO11001;
  2. Site – pagina de internet www.novavision.ro;
  3. Vizitator – persoană care accesează site-ul;
  4. Utilizator – persoană fizică sau juridică care vizitează site-ul și care a acceptat Termenii și Condițiile de mai jos, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
  5. Cont Utilizator / Client – relația stabilită între utilizator și sistemul informatic, căreia îi corespunde un nume de utilizator, formată în baza unei adrese de e-mail și o parolă care permite Clientului accesarea aplicației și care conține informații despre Client și istoricul său;
  6. Conținut – fișierele, datele, imaginile, muzica, grafica sau orice alt conținut al site-ului sau asociat cu site-ul;
  7. Comunicări comerciale / Comunicări de marketing – orice comunicare realizată de către Nova Vision Investments AFIA S.A. în scopul de a informa Utilizatorul cu privire la ofertele / promoțiile existente cu privire la produsele și serviciile prestate sau cu privire la noile articole publicate pe site (newsletter, mesaje push și altele asemenea);

3. Obligațiile părților

3.1 Obligațiile Nova Vision Investments AFIA S.A.

3.1.1 În limita legislației în vigoare și a prezentului document Nova Vision Investments AFIA S.A. își asumă o obligație de diligență în a oferi suport și informații legate de serviciile oferite.

3.1.2 Nova Vision Investments AFIA S.A. își asumă o obligație de diligență în a oferi informații cât mai precise și exacte referitoare la serviciile prestate.

3.2 Obligațiile Utilizatorului

3.2.1 Utilizatorul se obligă să respecte prezentele condiții și termeni de mai jos, legislația existentă în România și să acționeze cu bună-credință în relația cu Societatea.

3.2.2 Utilizatorul are obligația de a aduce la cunoștința Societății prin intermediul adresei puse la dispoziție la art. 1.8 orice situație care afectează modul în care site-ul își desfășoară activitatea și orice tentativă de fraudare identificată. 

3.2.4 Utilizatorul se obligă să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească serviciul oferit de Nova Vision Investments AFIA S.A. pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau care au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, care încalcă orice alt drept al oricărei persoane sau aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

4. Comunicările electronice

4.1 Societatea își rezervă dreptul de a comunica Utilizatorilor, prin mijloace electronice, orice informații consideră de cuviință, atât cu privire la activitatea generală a site-ului, cât și oferte comerciale.

4.2 Societatea poate realiza comunicări către Utilizatori fie în mod direct, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați pentru asigurarea confidențialității și securității informațiilor.

4.3 Societatea poate realiza comunicări electronice către Utilizatori prin care să îi notifice cu privire la modificarea prezentei secțiuni de Termeni și condiții.

4.3 Utilizatorul va primi comunicări de marketing, în modalitate electronică de la Nova Vision Investments AFIA S.A. numai dacă acesta și-a exprimat prealabil consimțământul în legătură cu primirea unor astfel de notificări / comunicări electronice.

4.4 Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea de comunicări electronice din partea Vânzătorului în orice moment prin următoarele mijloace:

  1. Prin contactarea Societății la adresa office@novainvest.ro;
  2. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele electronice primite de la Societate;

4.5 Renunțarea Utilizatorului de a mai primi orice fel de comunicare electronică din partea Societății, nu îl exonerează de respectarea prezenților termeni și condiții.

5. Dreptul de proprietate intelectuală

5.1 Întregul conținut al Site-ului, incluzând, orice fel de material purtător de drepturi de proprietate intelectuală aparțin sau se află sub licența office@novainvest.ro și sunt protejate de lege. Folosirea, fără acordul scris al Nova Vision Investments AFIA S.A., a oricăror elemente enumerate mai sus va fi sancționată conform legilor în vigoare.

5.2 Accesul la informațiile conținute pe Site garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Nova Vision Investments AFIA S.A., fără acordul scris al acesteia.

5.3 Orice reproducere parțială sau totală a materialelor purtătoare de drepturi de autor ce figurează pe Site se va face doar cu acordul prealabil, scris al Nova Vision Investments AFIA S.A.

5.4 Orice material purtător de drepturi de proprietate intelectuală transmis către Utilizator nu reprezintă transferul vreunui drept cu privire la respectivele materiale.

5.5 Utilizatorul are dreptul neexclusiv de a utiliza serviciile puse la dispoziție de Nova Vision Investments AFIA S.A., iar acesta nu poate transmite dreptul de utilizare unui alte persoane.

5.6 Utilizarea de către site-ul www.novainvest.ro a oricărui nume de marcă înregistrată se face strict cu scopul de informare a Utilizatorilor cu privire la producătorii produselor și serviciilor puse în vânzare de Nova Vision Investments AFIA S.A.

6. Utilizarea site-ului

6.1 Accesul pe Site este permis tuturor persoanelor fără niciun fel de restricții. Pentru motive justificate Societatea își rezervă dreptul de a restricționa accesul persoanelor pe site, în cazul în care se consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, acesta ar putea prejudicia în vreun fel Nova Vision Investments AFIA S.A sau funcționarea site-ului.

6.2 Comunicarea între Societate și Utilizator se va putea face prin orice mijloc de comunicare existent la acest moment sau care va fi inventat. Nova Vision Investments AFIA S.A. are dreptul de a gestiona oricum consideră de cuviință metodele de comunicare cu Utilizatorii și are libertatea de a gestiona oricum consideră necesar informațiile primite.

6.3 În cazul în care se detectează trafic neobișnuit provenit din partea unei rețele de internet, Nova Vision Investments AFIA S.A. își rezervă dreptul de a introduce orice mecanism de validare a existenței unei persoane reale în spatele fiecărui Utilizator al Site-ului.

6.4 Utilizatorii Site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu instigă la ură rasială, nu instigă la discriminare de orice fel, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu Site-ul, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

6.5 Persoanele care în relația cu site-ul vor utiliza date de identificare false, calități mincinoase, adrese de e-mail fictive vor fi îndepărtate, conturile acestora suspendate și fapta va fi adusă la cunoștința autorităților competente

6.6 Site-ul nu își asumă niciun fel de răspundere față de prejudiciile generate ca urmare a situației descrise la art. 6.5.

6.7 Nova Vision Investments AFIA S.A. va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la serviciile prezentate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către Nova Vision Investments AFIA S.A.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor care accesează site-ul se va face de către Scoietate în conformitate cu Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care o găsiți la următorul link:

8. Limitarea răspunderii

8.1 Nova Vision Investments AFIA S.A. nu este responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea informațiilor de pe site sau orice alt aspect în legătură cu acest site.

8.2 Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt proprietatea Societății și asupra cărora aceasta nu are niciun control, nefiind răspunzătoare în nicio circumstanță pentru funcționalitatea, performanțele sau conținutul acestora. Accesând link-urile, vă asumați în totalitatea posibilele consecințe ale accesării site-urilor respective și acceptați termenii și condițiile de mai sus.

9. Dispoziții finale

9.1 Societatea poate modifica oricând prezenta secțiune, fără informarea Utilizatorilor, publicând data ultimei actualizări, Utilizatorii fiind obligați să citească și să accepte prezentele “Termeni și Condiții” la momentul navigării pe Site.

Pentru orice întrebări sau informații privind Termenii și condițiile prezente, vă rugăm să ne contactați.