Prezentare FIA FOA

Fondul de Investiţii Alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA)

Este autorizat în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), specializat în investiții în acțiuni, având ca Depozitar BRD-Groupe Societe Generale, prin Autorizația nr. 230/04.11.2021

 

Nr. înregistrare în registrul ASF: CSC09FIAIR/400012 din data de 04.11.2021

AUTORIZAREA FONDULUI s-a realizat în conformitate cu prevederile LEGII NR. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și ale REGULAMENTULUI ASF NR. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative cu completarile și modificările ulterioare.

Fondul de Investiţii Alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA) este înscris în Registrul ASF cu nr. CSC09FIAIR/400012. Unitățile de fond sunt tranzacționate pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București, cu simbolul XFOA.

SCURT
ISTORIC

Fondul deschis de investiții Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri a fost autorizat inițial prin Decizia CNVM nr. 168/22.09.1995.

În anul 1999 la data de 1 aprilie a avut loc transformarea Fondului Mutual al Oamenilor de Afaceri – fond deschis, în Fondul Oamenilor de Afaceri – fond închis cu capital de risc funcționand astfel până în anul 2006.

Prin Avizul
nr. 54/30.08.2006

se inregistrează Fondul Oamenilor de Afaceri – fond închis de investiții, în categoria AOPC (“alte organisme de plasament colectiv”), în conformitate cu legislația existentă la momentul autorizării sale), specializat în investiții în acțiuni, constituit prin atragere în mod public a resurselor financiare de la persoane fizice și juridice și a fost înregistrat în Registrul ASF sub nr. CSC08FIIR/400007.

Prin Avizul ASF nr. 248 din data de 22.07.2015

se avizează schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. Specializat în investiții în acțiuni în A.O.P.C. Cu o politică de investiții restrictivă.

Prin Avizul ASF nr. 186 din data de 26.06.2018

se avizează schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. Cu o politică de investiții restrictivă, în A.O.P.C. Specializat în investiții în acțiuni.

STRATEGIE DE INVESTIȚII

Fondul este specializat în investiții în acțiuni și investește cel putin 75% din activele sale în acțiuni, dar și, pentru asigurarea lichidității, în limita a maximum 25% din activele sale, în depozite și instrumente ale pieței monetare.

Administratorul FIA FOA este NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A, autorizată de ASF in calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin Autorizatia nr. 48/30.03.2021, Nr. De înregistrare în Registrul ASF PJR08AFIAA/400001/30.03.2021., înregistrată ANSPDCP sub nr.9702, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de înregistrare 6204751, capital social subscris și vărsat de 1.288.445 lei.

Societatea de depozitare a Fondului este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in București, Bdul Ion Mihalache nr.17, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistare RO361579, înscrisă în Registrul A.S.F. Cu nr. PJR10DEPR/400007; website: www.brd.ro.

Citiți Documentele fondului aici:

Cu tine. Pentru tine. Pentru viitor.