FIA NOVA PROTECT FOND

FIA NOVA PROTECT FOND este un fond de investiții alternative de tip deschis.

destinat investitorilor de retail autorizat de ASF prin Autorizația nr. 51/31.03.2022 și înscris în Registrul ASF sub nr. CSC09FIAIR/400019/31.03.2022.

OBIECTIV:

Obținerea unei creșteri pe termen mediu și lung a capitalului investit și obținerea unei performanțe superioare celor oferite de instrumentele clasice de economisire.

DEDICAT:

Exclusiv următoarelor categorii profesionale:

firemanfireman
pompieri și angajați în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
policeman-3policeman-3
angajați ai Administrației

Penitenciarelor (ANP)

businessmanbusinessman
angajați ai Poliției

Locale (DGPL)

policeman-2policeman-2
polițiști/angajați în cadrul

Poliției Române (IGPR)

jandarmi angajați ai

Jandarmeriei Române (IGJR)

policemanpoliceman
angajați ai Poliției de

Frontieră (IGPF)

pensionari din cadrul acestor structuri, care pot beneficia de prevederile contractului de asigurare dacă la data subscrierii au vârsta maximă de 55 de ani, indiferent dacă mai activează sau nu în structurile de unde s-au pensionat sau activează în aceleași domenii de actvitate dar în mediul privat.

Componenta de asigurare de care poate beneficia fiecare investitor în acest fond

 

Conform contractului de asigurare încheiat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. în numele FIA NOVA PROTECT FOND, cu o societate de asigurare autorizată, prin intermediul unui broker de asigurare-reasigurare autorizat, polița de asigurare are ca beneficiari direcți investitorii fondului.

Investitorii FIA NOVA PROTECT FOND vor putea beneficia de o poliță de asigurare în cazul survenirii unor evenimente de natură: accidente, spitalizare din accident, interveții chirurgicale din accident, fracturi din accident, arsuri din accident și deces din orice cauză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale poliței de asigurare negociată.

PREZENTARE

Fondul de Investiții Alternative ”Nova Protect Fond” (FIA Nova Protect Fond) este autorizat în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), specializat în investiții în valori mobiliare, depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și în alte active lichide, conform prevederilor legale în vigoare.

STRATEGIE DE INVESTIȚII

 

Strategia de investiții constă în realizarea de plasamente financiare în instrumente financiare tranzacționate pe piețele financiare din România, din spațiul economic european și din țări terțe membre ale G7 (Canada, Japonia, Marea Britanie și SUA) respectând limitele investiționale și politica de investiții stabilite conform prevederilor legale în vigoare și documentelor Fondului

DIVERSIFICARE

 

Diversificarea urmărește realizarea de investiții pe piața valorilor mobiliare (acțiuni și obligațiuni) dar și în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și în alte active lichide stabilite conform prevederilor legale în vigoare și documentelor Fondului

Administratorul Nova Protect Fond este NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A, autorizată de ASF in calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin Autorizatia nr. 48/30.03.2021, Nr. De înregistrare în Registrul ASF PJR08AFIAA/400001/30.03.2021., înregistrată ANSPDCP sub nr.9702, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de înregistrare 6204751, capital social subscris și vărsat de 1.288.445 lei.

Societatea de depozitare a Fondului este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in București, Bdul Ion Mihalache nr.17, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistare RO361579, înscrisă în Registrul A.S.F. Cu nr. PJR10DEPR/400007; website: www.brd.ro.

Citiți Documentele fondului înainte de a investi în acest fond aici:

Cu tine. Pentru tine. Pentru viitor.